February 02, 2006

Kokoustarjoilun päätöksenteon tukijärjestelmä (KTPTTJ) | Määrittele kokoukseen osallistuvan henkilön parametrit [...] järjestelmä ehdottaa, mitä ko. henkilölle saa tarjoilla kokouksessa.

No comments: